Sprzedaż domu otrzymanego w spadku może być skomplikowana i czasochłonna, ponieważ składają się na nią pozwolenia, decyzje, testament, pozostałe osoby, które dziedziczą nieruchomość, a także kwestie związane z podatkiem oraz możliwymi długami. Planując sprzedaż mieszkania ze spadku, musimy wiedzieć, że niejednokrotnie wiąże się ona z opłaceniem nawet trzech rodzajów podatku. Prawidłowe decyzje i zaczerpnięcie fachowej wiedzy może pomóc uniknąć ponoszenia dużych kosztów.

Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i niemalże piętnastoletnim doświadczeniem. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie oraz kompleksowo, dzięki czemu dobrze wiemy, jak właściwie interpretować prawo, by klienci mogli z powodzeniem kupić, sprzedać lub wynająć nieruchomość.

Bezpiecznie, sprawnie i bez zbędnych kosztów – tak powinna przebiegać każda transakcja. Z tematem spadków spotykamy się prawie każdego dnia, dysponujemy fachową wiedzą i sprawdzonymi praktykami, o których chętnie Ci opowiemy.

Spadek - nie tylko mieszkanie

Otrzymanie domu ze spadku jest konsekwencją śmierci spadkodawcy. Dopiero wtedy spadkobierca nabywa nieruchomość oraz znajdujące się w nim przedmioty. Co może obejmować spadek?

Kto może otrzymać mieszkanie w spadku?

Każdy, kto został wymieniony w testamencie zmarłego, może zostać spadkobiercą. Jeśli jednak spadkodawca nie sporządził wcześniej testamentu, dziedziczenie jest ustalane przez prawo ustawowe. Spadkobiercy ustawowi to najbliższa rodzina, czyli:

Prawa do spadku nabywa się poprzez sporządzony przed dowolnym notariuszem akt poświadczenia dziedziczenia lub przez postanowienie sądu, stwierdzające nabycie spadku. Oczywiście, spadkobierca nie musi przyjmować spadku, może go odrzucić lub nabyć z dobrodziejstwem inwentarza – czyli przejąć majątek wraz z długami, ale w sposób ograniczony – tylko do wysokości otrzymanego spadku.

Podsumowując, spadek to określony zbiór rzeczy oraz praw, który przysługuje każdemu spadkobiercy w wyznaczonym udziale. W przypadku otrzymania mieszkania, jego sprzedaż musi wiązać się ze zgodą wszystkich spadkobierców. Co może być przyczyną sporów i trudności. Nasza agencja nieruchomości znajdująca się w Poznaniu zajmuje się sprzedażą domów ze spadków i udziela porad prawnych w tym zakresie. Pomożemy Ci szybko i bezpiecznie sprzedać nieruchomość.

Warto wspomnieć o umowie windykacyjnej, która umożliwia spadkodawcy zapisanie majątku konkretnej osobie po swojej śmierci. Wówczas, majątek ten nie jest wliczany do spadku, a od razu przechodzi na danego zapisobiorcę. 

Akt potwierdzający nabycie nieruchomości

Sprzedaż domu ze spadku jest możliwa tedy, gdy spadkobierca posiada dokument potwierdzający nabycie nieruchomości. Jest to tzw. poświadczenie dziedziczenia, czyli dowód nabycia przez spadkobiercę prawa do majątku, określonego przez spadkodawcę. Potwierdzenie to jest umieszczane w rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną i można je otrzymać w sądzie lub u notariusza.

  1. Drogą sądową – w tym wypadku spadkobierca jest zobowiązany do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Wówczas sąd wydaje odpowiednie postanowienie, w którym potwierdza nabycie spadku, określa kto spadek otrzymuje i w jakim udziale.
  2. Przez notariusza – każdy notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia. Potwierdza on prawo do spadku, przy wcześniejszym przedstawieniu aktu zgonu oraz dowódu osobistego zmarłego. Sporządzanie dokumentu musi odbyć się w obecności wszystkich spadkobierców.

Poświadczenie dziedziczenia, umożliwiające sprzedaż nieruchomości, można sporządzić u notariusza przy spełnieniu poszczególnych warunków:

W treści aktu poświadczenia dziedziczenia muszą się znaleźć:

Czego w akcie poświadczenia dziedziczenia nie ma:

Po otrzymaniu potwierdzenia nabycia spadku można dokonać wpisu własności spadkobiercy w księdze wieczystej, co należy wykonać samodzielnie, a nie za sprawą notariusza lub sądu. Jest to dodatkowe zabezpieczenie, związane z rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych, przed sytuacjami, w których są zmieniane lub uchylane poświadczenia dziedziczenia.

Co zrobić z mieszkaniem ze spadku?

W przypadku, gdy spadek otrzymuje większa liczba spadkobierców, otrzymana nieruchomość może zostać sprzedana, a zysk podzielony. To najprostszy sposób na podział majątku. Gdy jednak między spadkobiercami dochodzi do konfliktu, możliwy jest dział spadku. Zajmując się sprzedażą domów ze spadków w Poznaniu zdobywamy doświadczenie, które pozwala nam odpowiednio radzić naszym klientom i podejmować słuszne decyzje. Oto możliwości, jakie obecnie gwarantuje nam prawo.

  1. W przypadku zgodności między spadkobiercami możliwa jest sprzedaż mieszkania przez wszystkich spadkobierców. Wtedy warto skorzystać z pomocy pełnomocnika, który zadba o bezpieczną obsługę i najkorzystniejszą transakcję
  2. W przypadku niezgodności sprzedaż nieruchomości ze spadku może się nie udać. Wówczas drogą sądową można wymusić sprzedaż i otrzymać podział uzyskanej kwoty lub dokonać działu spadku, gdzie jeden ze spadkobierców otrzymuje nieruchomość i odpowiednio spłaca pozostałych spadkobierców. Proces ten jest regulowany odpowiednim wnioskiem wystawionym przez sąd. 

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Decydując się na sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku, mogą Państwo liczyć na pomoc naszej agencji znajdującej się w Poznaniu. Wiemy, że jest to proces wieloetapowy, dlatego warto skierować się o poradę prawną do profesjonalistów, którzy dopilnują każdego szczegółu, zadbają o niezbędne dokumenty i wywiążą się ze wszystkich terminów. Nasze biuro nieruchomości dopełni formalności, szczególnie tych, związanych z odprowadzaniem podatków, stanowiących największy problem dla spadkobierców.

Podatek od otrzymania nieruchomości w spadku

Spadek jest rodzajem dochodu, a więc jest opodatkowany. W pewnych przypadkach spadkobiercy są zwalniani z odprowadzania podatków – to dotyczy określonej grupy spadkobierców oraz tych, którzy zawiadomili o spadku urząd skarbowy.

Spadek ten dotyczy najbliższej rodziny, czyli małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa, wnuków, prawnuków, dziadków, pasierba, ojczyma, macochy. Każdy z wymienionych spadkobierców zobowiązany jest zgłosić do swojego urzędu skarbowego informacje o nabyciu spadku, za pomocą formularza SD-Z2, w ciągu 6 miesięcy od sporządzeniu zapisu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza lub od uprawomocnienia się postanowienia sądu w sprawie nabycia spadku.

Istotnym jest, że oświadczenie w urzędzie skarbowym należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od otrzymania dokumentu poświadczenia dziedzicznego, a nie od śmierci spadkodawcy.

Podatek od sprzedaży nieruchomości ze spadku

Kolejny rodzaj podatku dotyczy już samej sprzedaży. Do 2019 roku nieopodatkowana sprzedaż nieruchomości była możliwa dopiero po upłynięciu 5 lat od nabycia spadku. Obecnie sprawa wygląda inaczej – sprzedaż domu ze spadku nie wymaga opłacania podatku po upływie 5 lat od nabycia danej nieruchomości przez spadkodawcę, a tak jest w znacznej większości przypadków.

Dawniej podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania pochodzącego ze spadku wynosił 19% i wielokrotnie sięgał kilkudziesięciotysięcznych kwot. Często koniecznym była szybka sprzedaż majątku, co dla sprzedających okazywało się niekorzystne.

Po zmianie ustawy, sprzedaż dziedziczonych nieruchomości jest nieopodatkowana, ale należy pamiętać o wcześniejszym zgłoszeniu informacji o jej nabyciu w urzędzie skarbowym. Wówczas otrzymuje się specjalne oświadczenie o zwolnieniu z podatku od spadków.

Podatek od podziału majątku ze spadku

Trzeci rodzaj podatku dotyczy podziału majątku. Odpowiednio podzielony spadek nie wymaga opodatkowania. Gdy jednak udział zostanie naruszony, a więc jeden spadkobierca przekaże drugiemu część spadku, wówczas na to nakładany jest obowiązek podatku.

W sytuacji otrzymania dopłaty do swojego udziału ze spadku można mówić o dwóch podatkach:

Na podział spadku mogą wpłynąć darowizny, wcześniej otrzymywane od spadkodawcy za jego życia, ponieważ są one zaliczane do tzw. schedów spadkowych. Jeśli darczyńca postanowi, że wręczane darowizny mają być brane pod uwagę podczas podziału majątku spadkowego, wówczas osoba, która je otrzymywała, może uzyskać mniejszy udział w spadku, równomierny do wcześniej otrzymanych darowizn. To, co mieści się we wspomnianych schedach spadkowych, musi być właściwie udokumentowane.

Zmiana ustawy, która nastąpiła w 2019 roku, wprowadziła bardzo korzystne zmiany, jednak trzeba na nią uważać, szczególnie przy podziale majątku przed jego sprzedażą. Taki podział może zostać określony, jako nabycie nieruchomości, a nowa regulacja prawna wyraźnie określa, że sprzedaż mieszkania w ciągu 5 lat od nabycia, wymaga odprowadzenia podatku.

Urząd skarbowy zalicza termin pięcioletniego nabycia mieszkania do zmarłego spadkodawcy, jednak indywidualne interpretacje prowadzą do tego, że jeśli dziedziczona nieruchomość przekracza wartością otrzymany udział w spadku, to wtedy mamy do czynienia z nabyciem nieruchomości właśnie w dniu podziału majątku. Tylko wtedy pięcioletni termin naliczany jest od dnia uprawomocnienia postanowienia sądu lub spisania umowy u notariusza, dotyczącej podziału spadku.

Sprzedaż nieruchomości a długi

Spadek, to pula rzeczy, w skład której wchodzi majątek, np. nieruchomości, ale również długi spadkodawcy. Dawniej spadkobierca po uzyskaniu spadku mógł wiele na tym stracić. Otrzymując mieszkanie z długami, wielokrotnie sama spłata jest wyższa niż kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości. Dokładając do tego jeszcze podatek od sprzedaży przed upływem 5 lat, uzyskujemy bardzo wysokie kwoty. Do 2015 roku można było tego uniknąć tylko wtedy, gdy w czasie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy, spadkobierca odrzucił majątek lub przyjął go z dobrodziejstwem inwentarza.

Wszystko zmieniło się w 2015 roku, gdy spadek jest automatycznie dziedziczony z dobrodziejstwem inwentarza. Dzięki temu wysokość zadłużenia nie może przekraczać wartości nieruchomości otrzymywanej w spadku.

Gdy do spadku wlicza się mieszkanie, na które spadkobierca brał kredy hipoteczny i nie spłacił go przed śmiercią, wówczas spadkobierca przejmuje obowiązek spłaty hipoteki. Nie może ona jednak przekraczać wysokości wartości dziedziczonej nieruchomości. W najgorszym wypadku, spadkobierca nie otrzyma żadnego dochodu, ale też nie będzie stratny.

Przed decyzją o pobraniu lub rezygnacji ze spadku, warto sprawdzić, czy nieruchomość jest zadłużona. Co należy zrobić?

  1. Sprawdzić księgi wieczyste pozostawionego mieszkania. Posiadając numer aktu z łatwością można poznać wszystkie zapisane w nim informacje, ponieważ są one jawne. Z księgi można dowiedzieć się również, czy wobec zmarłego spadkodawcy nie był toczony proces komorniczy.
  2. Udać się do spółdzielni, by sprawdzić opłacane zobowiązania. Mieszkanie może być zadłużone, jeśli opłaty nie były dokonywane regularnie.
  3. Przejrzeć dokumenty osobiste zmarłego spadkodawcy – w nich mogą znajdować się umowy pożyczek, które również są dziedziczone przez spadkobiercę. 
  4. Złożyć wniosek w sądzie o wykonanie spisu inwentarza spadkodawcy. Spis ten wykonywany jest przez komornika sądowego. Jest to płatna usługa i bywa czasochłonna, jednak daje kompletną informację o stanie spadku.

W sytuacji, kiedy zadłużenie jest bardzo wysokie lub z innych powodów spadkobierca nie chce przejąć spadku, można  go odrzucić. Należy złożyć stosowane oświadczenie w obecności notariusza lub w sądzie. Wówczas spadek przechodzi kolejno na dzieci osoby zrzekającej. Gdy dzieci są nieletnie, konieczne jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w ich imieniu, na co wcześniej musi zgodzić się sąd. Na złożenie dokumentu w imieniu nieletnich spadkobiercy pozostaje 6 miesięcy, a czas ten jest zawieszany w momencie oczekiwania na decyzję sądu.

Co ważne, gdy w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy, oświadczenie o odrzuceniu spadku nie zostanie wniesione, majątek, wraz z długami, zostaje przejęty z dobrodziejstwem inwentarza.

Sprzedaż domu ze spadku – remont

Bardzo często nieruchomości pochodzące ze spadku są w stanie, który wymaga remontu. Chcąc sprzedać dom ze spadku, warto zdecydować się na jego odświeżenie, które podwyższy standard oraz pozwoli uzyskać wyższą kwotę podczas transakcji. Prace remontowe, które należy wykonać przed sprzedażą nieruchomości, powinny gwarantować bezpieczeństwo, to oznacza konieczność sprawdzenia, a czasem wymiany instalacji oraz ogrzewania. Warto odnowić ściany i podłogi, czyli położyć nowe kafle, panele oraz pomalować ściany. Część z tych prac może być wykonana samodzielnie, co zmniejszy koszty remontu.

Myśląc o szybkiej sprzedaży domu ze spadku, warto wziąć pod uwagę okolicę, w której nieruchomość się znajduje oraz potencjalną grupę kupujących. Od tego powinien zależeć standard wykończenia wnętrza. Możemy pomóc w dokonaniu takiej analizy rynku, wystarczy zgłosić się do naszego biura nieruchomości, znajdującego się w Poznaniu, by bez problemów i z dużym zyskiem sprzedać dom ze spadku.

Sprzedaż domu – spadek Poznań

Sprzedaż domu ze spadku to trudne zadanie, które wymaga od spadkobierców znajomości prawa cywilnego oraz podatkowego. Warto podkreślić, że prawo wciąż się zmienia, a więc przy dziedziczeniu majątku trzeba odświeżać znajomość ustaw z tym związanych. Dopełnienie wszystkich dokumentów, odpowiednia interpretacja zapisów prawnych oraz śledzenie terminów warto przekazać profesjonalistom. Dla profesjonalistów cały proces związany z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości jest codziennością. Usługi biur nieruchomości obejmują również kontakt z wieloma spadkobiercami jednego spadku, dzięki czemu nie muszą angażować się i stawiać na każde spotkanie.

Dobry pośrednik to nie tylko pomoc z dokonaniu formalności - może on stać się również pełnomocnikiem spadkobiercy i samodzielnie nadzorować cały proces transakcji, odciążając tym samym spadkobierców od niepotrzebnego stresu. Po dokonaniu sprzedaży pośrednik dopełni tego, by spadkobiercy otrzymali na swoje konta odpowiadające im udziały ze sprzedaży. 

W naszym biurze nieruchomości w Poznaniu od lat zajmujemy się sprzedażą domów ze spadków. Wiemy, jakie są potrzeby klientów oraz jakich zobowiązań należy dopełnić, by osiągnąć największą korzyść przy zachowaniu bezpieczeństwa i wykorzystaniu przysługujących praw.

Korzystamy z naszego doświadczenia i wciąż poszerzamy swoją wiedzę, dlatego oferujemy fachową pomoc każdemu, kto chce sprzedać nieruchomość ze spadku. W przypadku pojawienia się wątpliwości i pytań, zachęcamy do kontaktu.

Biuro nieruchomości - AJLAND Real Estate (marka należąca do AJ Nieruchomości - Adam Jasiński)
60-321 Poznań
ul. Świerzawska 7/5

NIP: 778 138 36 59

REGON: 301111235

Ubezpieczenie nr polisy OC:
PON 00008192 PZU
phonefacebooklinkedinyoutube-playinstagram