Klienci kupujący nieruchomości gruntowe, dosyć często zastanawiają się co oznaczają symbole w ewidencji gruntów i budynków. Wiele osób nie posiada również wystarczającej wiedzy jaki jest proces przekształcenia gruntu rolnego na działkę budowlaną. Od wielu lat pomagam w sprzedaży oraz zakupie gruntów oraz uczestniczę w procesach pozyskania warunków zabudowy. Często doradzam i koordynuje pracę związane z podziałami gruntów, gdzie analizuje różną problematykę związaną z takimi nieruchomościami.

Dzisiaj postaram się objaśnić w dostępny sposób symbole oraz podstawowe informację odnośnie procesu zmiany przeznaczenia gruntu.

Oznaczenie działki Bp czy R ?

Ewidencja gruntów i budynków jest rejestrem publicznym, który zawiera szereg istotnych informacji na temat nieruchomości – gruntów, budynków i lokali oraz dane ich właścicieli. Dokument ten informuje również o położeniu, powierzchni, granicy oraz rodzaj użytków gruntowych oraz przeznaczeniu, funkcji i powierzchni lokali.

W ewidencji gruntów i budynków możemy znaleźć m.in. oznaczenia takie jak:

ewidencja gruntów

Klienci kupując grunt i chcąc zabudować działkę, często będąc u notariusza z przerażeniem spoglądają na dokument i zadają pytanie dlaczego w wypisie i wyrysie ich przyszłej działki jest w rubryce „opis użytków”  i „oznaczenie użytków” – „rola V klasa” ? Przecież kupujemy działkę budowlaną! Poniżej przedstawiam jak zmienić oznaczenie inaczej jak wyłączyć z produkcji rolnej, gdzie kolokwialnie używa się sformułowania odrolnienie. 

Jak odrolnić grunt ?

Każda działka, która ma charakter budowlany uzyskała taki status na dwa sposoby. Pierwszy z chwilą otrzymania prawomocnej, ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy lub drugi sposób poprzez uchwalenie przez urząd, na danym terenie planu zagospodarowania przestrzennego.  Zatem pomimo oznaczenia gruntu np: “RV” w „wypisie i wyrysie” lub w “księdze wieczystej”, działka posiadająca charakter budowlany może zmienić status w w/w dokumentach z chwilą zgłoszenia do odpowiedniego urzędu zmiany sposobu użytkowania. Sam proces zmiany sposobu użytkowania występuje z chwilą kiedy rozpoczniemy budowę domu i zmieniamy na oznaczenie „Bp” (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) z oznaczenia np.: RV, a w momencie zakończenia budowy – na „B” (tereny mieszkaniowe).

Ponieważ tematyka nieruchomości gruntowych może nastarczać sporych problemów, zaprasza do kontaktu Strona główna lub na bloga o gruntach https://gruntybudowlane.blog

Specjalizuję się w tematyce sprzedaży gruntów, odrolnienia, warunków zabudowy, podziałów gruntowych.  Obszar działania takich gmin jak: gmina Dopiewo, gmina Tarnowo Podgórne, gmina Komorniki, gmina Rokietnica. 

Pozdrawiam Adam Jasiński