POLITYKA PRYWATNOŚCIPoniższa polityka prywatności określa szczegółowe zasady postępowania w ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisów dostępnych pod adresami: www.aj.nieruchomosci.pl, www.ogruntach.pl , www.ajland.pl oraz pozostałych stron należących do Adama Jasińskiego prowadzącego działalność gospodarczą AJ Nieruchomości Adam Jasiński, NIP: 7781383659 REGON: 301111235, z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Świerzawska 7/5, 60-321 Poznań. 

Poniższe zasady postępowania dotyczą:
- Użytkowników korzystających z Serwisów internetowych www.aj.nieruchomosci.pl, www.ogruntach.pl, www.ajland.pl oraz pozostałych stron należących do w/w,
- osób kontaktujących się z firmą AJ Nieruchomości Adam Jasiński,
- Użytkowników odbierających newsletter od AJ Nieruchomości Adam Jasiński.

Każda osoba korzystająca z Serwisów pozostaje w pełni anonimowa aż to chwili, w której postanowi ujawnić swoją tożsamość – np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, zapisu na newsletter lub zaznaczenie stosownych okienek i potwierdzeń pojawiających się w Serwisach.

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby powierzone dane osobowe zostały zabezpieczone z należytą starannością przed dostępem do nich nieodpowiednich firm i osób trzecich. Dobiera również odpowiednie środki techniczne zapewniające ich ochronę – zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

Definicje:

Polityka Prywatności – niniejszy dokument
Administrator – Adam Jasiński prowadzący działalność gospodarczą AJ Nieruchomości Adam Jasiński z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Świerzawska 7/5, 60-321 Poznań.

Serwis/Serwisy – aj.nieruchomości.pl, ogruntach.pl oraz pozostałe strony należące do Administratora opracowane w formule landing page.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z w/w Serwisów

Potencjalny Klient – osoba zainteresowana ofertą Administratora

Klient – osoba korzystająca z oferty Administratora

Newsletter – usługa, w ramach której Użytkownik otrzymuje bezpłatne informacje od Administratora na podany przez siebie adres email

Cookies – niewielkie pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach końcowych Użytkowników odwiedzających dany Serwis


§1. Postanowienia ogólne

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO.
2. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe Użytkowników, Potencjalnych Klientów oraz Klientów oraz jest świadomy zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych w sieci Internet.
3. Administrator oświadcza, że pracownicy firmy mający dostęp do danych objętych niniejszą polityką prywatności dokonują wszelkich starań, aby zapewnić ich bezpieczeństwo oraz uniemożliwić dostęp do nich niepowołanym firmom i osobom trzecim.
4. Administrator oświadcza, że dodatkowe dane osobowe gromadzone o Potencjalnych Klientach i Klientach, wychodzące ponad te ujęte w niniejszej polityce prywatności, reguluje osobny dokument, a niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie Użytkowników korzystających z Serwisów należących do Administratora.
5. Usługi Administratora oraz prowadzone przez niego Serwisy są przeznaczone dla osób dorosłych i nie są skierowane dla Użytkowników poniżej 18. roku życia.


§2. Jakie dane gromadzi Administrator?

1. Dane gromadzone przez Administratora wykorzystywane są w celu:
a) kontaktu z Użytkownikiem, Potencjalnym Klientem lub Klientem,
b) prowadzenia działań marketingowych,
c) wysyłki newslettera,
d) prowadzenia ankiet i badań drogą internetową,
e) dostarczania materiałów edukacyjnych (raporty, badania, opracowania, etc.).
2. Administrator gromadzi dane osobowe Użytkownika takie jak: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu oraz dane firmowe (opcjonalnie).
3. Podanie danych osobowych wymienionych w pkt. 2 jest niezbędne Administratorowi do świadczenia czynności wymienionych w pkt. 1.
4. Administrator informuje, że zapis do Newslettera i otrzymywanie w ramach niego informacji jest bezpłatne i w pełni dobrowolne. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania tych informacji oraz usunięcia swojego adresu email z bazy Newslettera.
5. W przypadku, kiedy Użytkownik odwiedza Serwis, ale nie wypełnia dostępnych na nich formularzy, Administrator zbiera takie informacje jak:
a) odwiedzane przez Użytkownika strony i podstrony,
b) czas na nich spędzony,
c) data, godzina oraz orientacyjna lokalizacja, w których doszło do ich odwiedzenia,
d) system operacyjny oraz przeglądarka internetowa z jakiej Użytkownik korzystał odwiedzając Serwis.
6. O ile Użytkownik nie wybrał inaczej w ramach alternatywnego ustawienia plików cookies, dane o jego ruchu mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Do danych tych zaliczają się takie informacje jak:
a) historia wyszukiwania,
b) kliknięcia w Serwisie,
c) pozostałe wymienione w pkt. 5.
7. Podstawą prawną do wykorzystywania w/w danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w ramach którego może on prowadzić działania marketingowe dla swojego Serwisu i prezentowanych na nim usług.
8. W przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza dostępnego w którymś z Serwisów lub obrania innej formy kontaktu z Administratorem, przetwarzane będą jedynie te dane, które Użytkownik sam postanowi udostępnić Administratorowi.
9. W przypadku, kiedy użytkownik stanie się Potencjalnym Klientem lub Klientem Administratora, zakres danych przetwarzanych przez Administratora może ulec zmianie. Administrator może poprosić o udostępnienie dodatkowych danych takich jak:
- dane „fakturowe” firmy (imię i nazwisko, firma, adres, nr NIP)
- dane związane ze specyfikacją obsługi w ramach świadczonych przez Administratora usług.
10. W przypadku opisanym w pkt. 9, dane zbierane przez Administratora objęte są dodatkowymi procedurami ochrony o których wspomniano w pkt. 4, §1.


§3. W jaki sposób Administrator przetwarza dane?

1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest dobrowolne.
2. Wysyłanie przez Użytkownika swoich danych osobowych do Administratora drogą mailową lub poprzez formularze dostępne w Serwisie również.
3. Dane osobowe Użytkowników, Potencjalnych Klientów i Klientów nie są i nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
4. Dane osobowe Użytkowników, Potencjalnych Klientów i Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w ramach świadczenia usług oferowanych przez Administratora.
5. Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników, Potencjalnych Klientów i Klientów swoim pracownikom i współpracownikom w celu realizacji umowy.
6. Administrator może przekazać dane osobowe Użytkowników, Potencjalnych Klientów i Klientów, jeśli zwrócą się o to uprawnione organy państwowe takie jak: Policja, Sądy i Prezesi stosownych urzędów – np. UOKiK, UODO czy UKE.


§4. Komu Administrator przekazuje dane?

1. Administrator przekazuje dane firmom trzecim:
a) posiadającym siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
b) przetwarzającym dane na terytorium Unii Europejskiej,
c) przetwarzającym dane poza terytorium Unii Europejskiej.
2. Podmioty wymienione w pkt. 1 b) zobowiązane są do przestrzegania analogicznych standardów prywatności zawartych w niniejszej Polityce Prywatności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oddanych osobowych i w sprawie swobodnego ich przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Podmioty wymienione w pkt. 1 c) mają siedziby zlokalizowane poza Unią Europejską. W świetle przepisów RODO traktowane są zatem jako tzw. państwa trzecie.
4. Administrator przekazuje dane firmom trzecim posiadającym siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Należą do nich:
a) firma hostingowa - Smarthost sp. z o.o.
b) oprogramowanie fakturowe - K7 MIŁOSZ STASZEWSKI JOLANTA SOJA S.C.
c) biuro księgowe - ACC-OFFICE Sp. z o.o.
d) ubezpieczyciel - Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
e) GetResponse – narzędzie, z którego Administrator korzysta w ramach wysyłki newslettera i dystrybucji swoich darmowych treści.
Więcej o polityce prywatności tego narzędzia można znaleźć na stronach: 
https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci
https://www.getresponse.pl/email-marketing/bezpieczenstwo
5. Administrator przekazuje dane firmom trzecim przetwarzającym dane na terytorium Unii Europejskiej. Należą do nich:
a) HotJar (siedziba główna: St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julisans STJ 1000, Malta).
Narzędzie, które rejestruje zachowania Użytkowników poruszających się po Serwisie (m.in. poruszanie kursora, nagrywanie sesji w formie wideo, przewijanie strony, lokalizacja Użytkownika, system operacyjny i przeglądarka, z której korzysta) i umożliwia identyfikację konkretnej osoby.
Wyłączyć śledzenie narzędzia HotJar można na stronie:
https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/
Więcej o polityce prywatności tego narzędzia można znaleźć tutaj:
https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment/
6. Administrator przekazuje dane firmom trzecim przetwarzającym dane poza terytorium Unii Europejskiej. Należą do nich:
b) Google Inc. (siedziba główna: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain Wiew, CA 94043, USA).
Firma udostępnia narzędzia takie jak Google Analytics czy Google Ads, które dostarczają dane analityczne o Użytkownikach Serwisu, jednak nie identyfikują konkretnej osoby.
Śledzenie przez Google Analytics można wyłączyć na stronie:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Więcej o polityce prywatności Google Inc. można znaleźć tutaj:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl
c) Meta Platforms Inc. (siedziba główna: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA)
Firma, do której należą m.in. serwisy Facebook i Instagram, z których korzysta Administrator. W ramach ich działalności Administrator wykorzystuje takie funkcjonalności jak wtyczki społecznościowe, system do komentowania czy komunikacji oraz Piksele pomagające mierzyć skuteczność i optymalizację reklam tworzonych przez Administratora.
Więcej o polityce prywatności i cookies Meta Platforms Inc. można znaleźć na stronach:
https://www.facebook.com/about/privacyshield
https://www.facebook.com/privacy/policy/
https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/


§5. Przechowywanie danych

1. Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych, ponieważ nie spełnia przesłanek do takiej obowiązkowości. Jego główna działalność nie polega na operacjach przetwarzania, profilowania i monitorowania osób na dużą skalę w sposób systematyczny i regularny. W związku z tym w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem pod adresem: biuro@aj.nieruchomosci.pl.
Więcej informacji o przesłankach do powołania IOD można znaleźć na stronie:
https://www.politykabezpieczenstwa.pl/pl/a/obowiazek-powolania-inspektora-ochrony-danych-osobowych
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator nie przetwarza danych osobowych w nieograniczonym czasie. Wykorzystuje je jedynie przez czas niezbędny do zrealizowania celów takich jak:
a) wysyłki Newslettera – do momentu usunięcia kontaktu z bazy Newslettera lub zakończenia świadczenia tej usługi przez Administratora,
b) oferty - 3 miesiące,
c) nawiązania i wykonania umowy – przez cały okres wynikający z przedawnienia roszczeń z niej wynikających,
d) wystawiania faktur - 30 dni,
e) w pozostałych celach, które wymieniono w §2 – przez okres 3 lat lub do momentu wycofania zgody przez Użytkownika.
3. Okresy wymienione w pkt. 2 liczone będą od końca roku, w którym Administrator rozpoczął przetwarzanie danych osobowych.
4. Po okresach wymienionych w pkt. 2 dane osobowe zostaną przez Administratora zniszczone lub nieodwracalnie usunięte.


§6. Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik korzystający z formularzy dostępnych w Serwisie zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się błędy i nieścisłości w trakcie realizacji umowy, wynikające z podania przez Użytkownika nieprawidłowych danych.
3. Użytkownik proszony jest o poszanowanie praw autorskich oraz praw własności intelektualnej osób trzecich, które stworzyły treści dostępne w Serwisach.
4. Jakiekolwiek wykorzystanie w/w treści bez zgody Administratora jest zabronione, a osoby korzystające z nich bez tej zgody ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezprawne wykorzystanie.


§7. Prawa Użytkownika

1. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do:
a) cofnięcia zgody na przetwarzanie powierzonych danych osobowych – Każdy Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Działanie to może jednak utrudnić lub uniemożliwić dalsze korzystanie z usług Administratora i Serwisu.
Aby cofnąć zgodę napisz na adres: biuro@aj.nieruchomosci.pl
b) usunięcia powierzonych danych osobowych – Administrator może usunąć powierzone wcześniej przez Użytkownika dane, jednak zastrzega sobie prawo do zachowania ich części w sytuacji ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń oraz współpracy z organami państwowymi.
Aby usunąć powierzone dane osobowe napisz na adres: biuro@aj.nieruchomosci.pl
c) ograniczenia przetwarzania powierzonych danych osobowych – każdy Użytkownik może poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
Aby ograniczyć przetwarzanie powierzonych danych napisz na adres: biuro@aj.nieruchomości.pl
d) dostępu do powierzonych danych osobowych – każdy Użytkownik ma prawo otrzymać kopię swoich danych oraz dostęp do nich.
W tym celu napisz na adres: biuro@aj.nieruchomości.pl
e) sprzeciwu wobec wykorzystania powierzonych danych osobowych – każdy Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych.
Aby to zrobić – napisz na adres: biuro@aj.nieruchomości.pl
f) sprostowania powierzonych danych osobowych – każdy Użytkownik może prosić o sprostowanie lub uzupełnienie swoich danych.
W tym celu napisz na adres: biuro@aj.nieruchomości.pl
g) przeniesienia powierzonych danych osobowych – każdy Użytkownik może prosić udostępnienie swoich danych lub o całkowite ich przeniesienie do innego administratora.
W tym celu napisz na adres: biuro@aj.nieruchomości.pl
h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Więcej o wniesieniu skargi na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/83/155
2. Administrator informuje, że zapewnia Użytkownikom realizację ich uprawnień wskazanych w pkt. 1. w ciągu 30 dni od otrzymania żądania drogą mailową na adres biuro@aj.nieruchomosci.pl.
3. Jeśli charakter żądania Użytkownika okaże się zbyt skomplikowany lub w krótkim okresie czasu żądań będzie zbyt wiele – Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu określonego w pkt. 2., jednak poinformuje o tym fakcie Użytkownika drogą mailową.


§8. Cookies (ciasteczka)

1. Wszystkie Serwisy należące do Administratora wykorzystują pliki cookies, czyli dane informatyczne, najczęściej w formie krótkich plików tekstowych, które przechowywane są na komputerach, tabletach, telefonach lub innych urządzeniach końcowych, z których korzysta Użytkownik je odwiedzający.
2. Pliki cookies w większości przypadków zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer ciasteczka.
Więcej o tym czym są pliki cookies znaleźć można na stronie:
https://allaboutcookies.org
3. Pliki cookies:
a) nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika,
b) nie pobierają jego danych osobowych, adresów ani informacji poufnych znajdujących się na jego urządzeniach,
c) służą do zidentyfikowania sesji przeglądarki oraz ułatwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są do:
a) usprawnienia wydajności strony Serwisu,
b) zapewnienia bezpieczeństwa usług,
c) zapobiegania oszustwom,
d) rejestracji wizyt Użytkowników,
e) prowadzenia przez Administratora działań marketingowych i statystycznych,
f) korzystania z funkcji społecznościowych,
g) ułatwiania Użytkownikom korzystania z Serwisu w ramach personalizacji strony.
5. Użytkownik akceptuje wykorzystywanie przez Administratora plików cookies poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko wyświetlające się na pop-upie w momencie wejścia na stronę Serwisu.
6. Użytkownik może wybrać, czy zgadza się na użycie wszystkich plików cookies, czy tylko ich odpowiedniej części. Wyboru tego może dokonać klikając w odpowiednią sekcję na pojawiającym się na stronie Serwisu pop-upie. Warto jednak wiedzieć, że wyłączenie lub ograniczenie plików cookies może powodować komplikacje podczas korzystania z usług Serwisu lub ograniczyć jego funkcjonalności.
7. Pliki cookies mogą być odczytywane zarówno przez Administratora Serwisu, jak i przez systemy będące własnością podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Meta Platforms Inc., Google Inc., HotJar, GetResponse).
8. Administrator informuje, że jego serwisy posiadają pliki cookies pochodzące z sieci społecznościowych. Dzięki nim możliwe jest m.in. udostępnianie treści zamieszczonych w Serwisie oraz ich komentowanie poprzez profil własny Użytkownika.
9. Komentowanie i udostępnianie treści zawartych w Serwisie przez Użytkownika poprzez wykorzystanie sieci społecznościowych może być widoczne dla pozostałych kontaktów i osób odwiedzających jego profil. Widoczność tą można ograniczyć poprzez odpowiednie ustawienia prywatności dostępne w poszczególnym serwisie.
10. Administrator informuje, że przeglądarki internetowe mogą automatycznie dopuszczać wykorzystywanie plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Ustawienia te można jednak zmienić w odpowiednich sekcjach znajdujących się w przeglądarce.
O tym jak zmienić ustawienia przeglądarki można dowiedzieć się z linków poniżej:
Dla Safari:
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Dla Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Dla Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Dla Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/wyświetlanie-plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879
Dla Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plików-cookie-i-zarządzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Dla Opery:
https://help.opera.com/pl/touch/settings/


§9. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikowanie jej nowych wersji w tym miejscu. O zmianach tych może poinformować również mailowo.
2. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszym dokumentem, stosuje się przepisy prawa polskiego i europejskiego.
3. Dodatkowe zapisy dotyczące prywatności Użytkowników i regulujące postanowienia szczegółowe, a znajdujące się w innych miejscach Serwisu, mają pierwszeństwo przed niniejszą Polityką Prywatności.
4. Administrator informuje, że stosuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu:
a) zapobieganie dostępowi do danych lub ich zabranie przez nieupoważnione osoby i podmioty trzecie,
b) ich ochronę przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
c) zabezpieczenie ich przez wykorzystaniem w sposób niezgodny z prawem i niniejszą Polityką Prywatności.
5. Administrator zapewnia, że o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa powierzonych mu danych osobowych będzie niezwłocznie informował Użytkowników drogą mailową oraz dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ niepożądanych skutków ów naruszeń.

Biuro nieruchomości - AJLAND Real Estate (marka należąca do AJ Nieruchomości - Adam Jasiński)
60-321 Poznań
ul. Świerzawska 7/5

NIP: 778 138 36 59

REGON: 301111235

Ubezpieczenie nr polisy OC:
PON 00008192 PZU
phonefacebooklinkedinyoutube-playinstagram